Volwassenenbegeleiding

Sakado – Volwassenenbegeleiding

Begeleiding voor gezinnen met een thuisblijvende volwassene met een mentale beperking, motorische of meervoudige beperking of volwassenen die zelfstandig wonen.

Wat doen we?

We vertrekken vanuit vragen die bij jou of bij jou thuis leven en proberen samen een goed antwoord te vinden. Vragen kunnen gaan over:

  • werk
  • dagbesteding, vrije tijd
  • vriendschap, relaties, seksualiteit
  • zelfstandigheid
  • het samen leven thuis
  • begrijpen van de impact van de beperking
  • administratie, diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
  • voorlopige bewindvoering en verlengde minderjarigheid

Alle stappen gebeuren in nauw overleg tussen jullie en de begeleider die aan huis komt.

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

De begeleidingen door de verschillende diensten kan gebeuren zonder inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 36 mobiele begeleidingen gebeuren onder rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Er wordt geen bijdrage gevraagd.

Persoonsvolgend budget (PVB)

Met het zorgbudget dat je door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is toegewezen, kan je begeleiding bij ons inkopen. Je kan die begeleiding betalen met een voucher of cash.

Voucher: je maakt een overeenkomst met ons waarin duidelijk staat welke ondersteuning je vraagt en hoe vaak.  De betaling wordt geregeld tussen het VAPH en onze dienst

Cash: je betaalt via factuur de zorg die je krijgt rechtstreeks aan onze dienst en legt verantwoording af over de besteding van je zorgbudget aan het VAPH.

Meer info

 

Download onze folder SAKADO

6915