Een nieuwe wind waait door onze volwassenwerking !

In ons beleidsplan 2017-2020 namen we ons voor om onze 2 volwassenenwerkingen nauwer met elkaar te laten kennismaken.  De 2 zorgvormen Begeleid Wonen en Thuisbegeleiding worden vanaf begin 2017 niet meer onder die termen erkend.  We spreken vanaf dan van mobiele en ambulante begeleiding.

Dit voornemen werd ondertussen erg concreet gerealiseerd.  Een korte weergave van het gegane traject:

Midden 2017 gingen we het avontuur aan:

  • de werkgroep NAH bestaande uit thuisbegeleiders breidden we uit met 2 begeleiders vanuit onze teams Begeleid Wonen.
  • Najaar 2018 startte de reorganisatie jongeren-en volwassenenwerking met de herverdeling van de teams
  • Januari 2019: de werkgroep NAH werd een op zich staand team, team NA(H)BIJ is een feit.  Zes begeleiders staan dagelijks klaar om personen met NAH en hun context te ondersteunen en bij te staan in al hun vragen.
  • In het voorjaar 2019 stonden er 3 denkdagen gepland waarin de teamleden van de 2 nieuwe teams, samen en apart nadachten over hun gezamenlijke opdracht, namelijk mobiele en ambulante ondersteuning bieden aan personen met een (vermoeden) van een beperking en hun context.
  • Vanaf april 2019 startten we op met wisselleren: begeleiders leren elkaar op de werkvloer beter kennen.
  • September 2019: de 2 nieuwe teams ‘mobiele werking jongeren-en volwassenen” zijn opgestart!

    We wensen team NA(H)BIJ en de 2 mobiele teams jongeren-en volwassenen heel veel succes toe.  Met dit stukje in de Nieuwsbrief willen we jullie informeren, maar tegelijk en niet in het minst de teamleden, die dit veranderingsproces constructief en vol engagement aangingen, eren!

 

370