PRAATGROEP ‘OPVOEDEN VANUIT DRAADKRACHT’

Resonans nodigt je uit !

‘OPVOEDEN VANUIT DRAADKRACHT’ , rond de emotionele ontwikkeling en de band tussen ouder en kind.

 

 

Voor wie?

Ouders, familie en begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen, die deelgenomen hebben aan onze kennismakingsavond op 11 maart 2019 en die hier graag een vervolg op willen.

 

Doel

Het accent ligt op het uitwisselen van ervaringen, delen van verhalen en voelen van verbondenheid.  Wij geloven er in dat jullie als ervaringsdeskundigen andere en meer doorvoelde zaken kunnen leren van elkaar, dan van hulpverleners of uit boeken.

 

Programma

 • 5 avonden: elke avond stellen we één emotionele ontwikkelingsfase centraal.
  • Avond 1: over prikkelverwerking, nood aan structuur, gedrag en noden van je kind bij extreme spanning…
  • Avond 2: over hechtingsgedrag, het kunnen doorgeven van zorg voor je kind aan anderen…
  • Avond 3: over eigen wil van je kind vs wat jij als ouder wil met je kind, over grenzen stellen, omgaan met tegendraadsheid, straffen en belonen, spanningsveld tussen (laten) exploreren en bijtanken…
  • Avond 4: over omgang en spel met gelijken, groeikansen en risico’s in het losser laten van je kind, identificatiefiguren, creativiteit en fantasie bij je kind…
  • Avond 5: over plaats en rol van je kind in de maatschappij, denken over zichzelf en de andere…
 • We starten in grote groep met een inlevingsoefening, nabespreking en een korte uitleg over de ontwikkelingsfase die deze avond centraal staat. Vanuit “De Draad” (Gerrit Vignero) reiken we een “extra” taal aan om met elkaar uit te wisselen over de relatie tussen jou en je kind. We voorzien hiervoor 30 à 45 minuten.
 • Zoals bij de kennismakingsavond splitsen we ons nadien op in kleinere groepen om ervaringen en tips uit te wisselen. Elke groep zal gemodereerd worden door een gezinsbegeleid(st)er van Resonans. Hiervoor voorzien we 1u45min à 2 uur.
 • Wij zorgen voor een handig invulformulier met een korte samenvatting van de fase en ruimte om inzichten en bruikbare tips op te noteren, dat je uiteraard kan meenemen naar huis.

 

Waar en Wanneer? 

5 maandagavonden in 2019 van 19u30 tot 22u in Jeugdherberg Blauwput te Leuven

 • mei – 24 juni  – 23 september  – 21 oktober – 25 november

 

Voor de groepsvorming en het creëren van veiligheid vinden we het belangrijk dat u zich engageert voor de 5 avonden. Lukt dit niet of vind je niet elke avond even interessant, kunnen we hier uiteraard over praten.

Kostprijs?   Per avond registratie van één contact zoals bij een huisbezoek.

Interesse?  Schrijf je in uiterlijk tot 10 mei via ons secretariaat:

Telefonisch: 02/420.22.44

Email: thuisbegeleiding@resonansvzw.be

 

Spreek gerust ook je begeleid(st)er of trajectconsulent aan bij twijfels of vragen.

 

Locatie:  Jeugdherberg De Blauwput: Martelarenlaan 11A; 3010 Kessel-Lo

Op de avond zelf kan je ons bereiken op 0491/71.34.18 (Leen) of 0472/77.48.50 (Davy)

 

Met het openbaar vervoer…

Jeugdherberg De Blauwput ligt vlakbij de achterkant van het station Leuven. De bussen van de Lijn hebben hun halte aan de voorkant van het station Leuven.

 

Met de auto…

Er zijn in de nabije omgeving van Jeugdherberg de Blauwput 3 parkeermogelijkheden.

 1. Baron August de Becker Remy plein (Kessel-Lo)
 2. Parking de Bond (voorkant station Leuven)
 3. B-parking Leuven P1 (achterkant station Leuven)

 

 

Wij kijken er naar uit om jullie met jullie verhalen verder te ontmoeten !

Leen Beeusaert en Davy Mahieu

 

888