NIEUW ! Project “Mantelzorgers opnieuw aan het werk” inmiddels uitgebreid : Lees helemaal onderaan

Mantelzorgers opnieuw aan het werk

 

Dit nieuw project wil mantelzorgers die thuis zijn omwille van de zorg voor een kind of ander familielid, opnieuw de mogelijkheid bieden zich te oriënteren naar werk.

Dit zowel via individuele trajectbegeleiding als groesbegeleiding.

Voorwaarden:

Kandidaat woont in regio West-Vlaanderen of Vlaams-Brabant

Ouder van zorgintensief kind (in principe tot 21 j)

Werkzoekend zijn

Aanmelden via mail of telefoon :

  • Contactpersoon West-Vlaanderen:

Fien Santens

Fien.santens@emino.be

GSM 0471 77 35 59

  • Contactpersoon Vlaams-Brabant:

Karolien Stockx

karolien.stockx@emino.be

GSM 0492 25 15 83

 

Je wordt uitgenodigd tot een kennismakingsgesprek.

https://www.youtube.com/watch?v=yMF3zPHz0dw

Het project komt tot stand dankzij een samenwerking tussen Dominiek Savio (Gits) – EMINO – MAGENTA – ESF

MANTELZORG_FLYER

UITGEBREIDE FLYER MANTELZORGERS.2018.03.12

 

Sinds januari 2018 kunnen werkzoekende mantelzorgers zich aanmelden voor gratis begeleiding bij het zoeken naar werk binnen het ESF-project Mantelzorgers terug aan het Werk. Uitgebreide informatie over dit project vind je terug in bijlage.

In eerste instantie was het de bedoeling ons te richten naar de werkzoekende ouder van een zorgenkind die na/tijdens een periode van mantelzorg graag terug stappen wil zetten richting de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we in de mogelijkheid om voor elke aanmelding individueel te bekijken of een opstart in het project een meerwaarde kan zijn. Hierbij kunnen wij de term mantelzorger ruimer opvatten dan enkel een ‘ouder van…’. Ook een ‘broer/zus/oma/… van…’ kan mantelzorgtaken op zich nemen, waardoor stappen zetten naar de arbeidsmarkt/de huidige job volhouden soms moeilijk gaat. Of iemand die mantelzorg opneemt voor een ouder, kan op gelijkaardige drempels botsen.

 Belangrijke bijkomende informatie is dat ook mensen met een deeltijds contract, in aanmerking kunnen komen om deel te nemen aan het project, wanneer zij drempels ondervinden in het volhouden/verder zetten van hun huidige job (vb. huidige job lijkt niet langer haalbaar in combinatie met de zorg). 

 

378