Cliënten over Begeleid Wonen

  • “Wat ik goed vind aan de begeleiding?  Alles. Mijn begeleider leert me allerlei dingen en hij helpt me om bepaalde zaken op te zoeken, om te bellen, om iets aan te kopen …”

 

  • “Ik ben blij dat ik soms een babbel kan doen.”

 

  • “Ze helpen mij met alles en ze informeren me ook goed.”

 

  • “Dankzij de begeleiding heb ik minder stress.”

 

  • “Mijn begeleider ondersteunt me bij een aantal zaken. Dat is goed voor mij. We lachen ook veel samen. Dat is belangrijk en nodig om er de moed in te houden.”

 

3570