Wie is Wie?

Eerste kennismaking

Bij de opstart van een begeleiding gebeurt het eerste kennismakingsbezoek door onze trajectconsulenten. Coördinator van de trajectconsulenten is Kris Billen. Je kan hem bereiken via: gsm 0492 72 79 38, tel. 02 420 22 44 of e-mail kris.billen@resonansvzw.be

Begeleiders

teamvergaderingResonans vzw bestaat uit verschillende diensten:

Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, opvoeders, kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten.

Een klacht?

Al onze medewerkers streven naar de beste begeleiding van jou en je familie. Ondanks deze inzet is een minder goede ervaring nooit helemaal uitgesloten. Als je niet tevreden bent met de hulp die je krijgt, kan je dit best laten weten. Praat in de eerste plaats over je zorgen of ontevredenheid met je begeleider(s). Als dat niet lukt, vraag aan je vertrouwenspersoon of ouders om dat voor jou te doen. Als dat niet voldoende is, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke:

  • Bianca Van Hoof (kinderen, jongeren en volwassenen regio Brussel / West Vlaams Brabant, en volwassenen Oost Vlaams Brabant) : tel. 02 420 22 44 of email bianca.van.hoof@resonansvzw.be
  • Ellen Possemiers (kinderen jonger dan 12 jaar regio Leuven en Oost Vlaams Brabant, en Bamboe) : tel. 02 420 22 44 of e-mail ellen.possemiers@resonansvzw.be
  • An Dejagere (trajectconsulententeam, personen met een niet aangeboren hersenletsel ): tel. 02 420 22 44 of e-mail an.dejagere@resonansvzw.be
13802