Outreach

Outreach

Organisaties, scholen en andere hulpverleners kunnen een beroep doen op onze diensten voor handicapspecifieke ondersteuning. Deze kennisoverdracht kan zowel advies zijn bij concrete situaties als een ruimere kennisoverdracht. 

Concrete situaties

  • Een leerkracht van het derde leerjaar heeft een kindje met autisme in de klas. De leerkrachten die het kindje begeleiden willen concrete tips om de andere kinderen van de klas te betrekken.
  • Gezinshulp komt langs bij een persoon met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze ervaren een aantal moeilijkheden in de omgang en hebben nood aan extra ondersteuning. Hun cliënt heeft afasie (taalstoornis) en ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze een gesprek kunnen voeren.

Praktisch

  • Voor outreach moeten minstens drie medewerkers van de vragende partij aanwezig zijn.
  • De kennis, ervaring opgebouwd in de verschillende werkgroepen, diensten van Resonans vzw kan aan bod komen.

Hoeveel kost begeleiding?

5,23 euro per bezoek

Meer info

1337