Outreach

Outreach – Ondersteuning aan diensten

Organisaties, scholen en andere hulpverleners kunnen een beroep doen op onze diensten voor handicapspecifieke ondersteuning. Deze kennisoverdracht kan zowel advies zijn bij concrete situaties als een ruimere kennisoverdracht. 

Concrete situaties

  • Een kribbe vangt een kindje op en maakt zich zorgen rond haar ontwikkeling. De begeleiders/verzorgers van de kribbe kunnen onze ondersteuning vragen om mee te kijken en ondersteuning te krijgen in hun dagelijkse opvang.
  • Gezinshulp komt langs bij een persoon met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze ervaren een aantal moeilijkheden in de omgang en hebben nood aan extra ondersteuning. Hun cliënt heeft afasie (taalstoornis) en ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze een gesprek kunnen voeren.

Praktisch

  • Voor outreach moeten minstens drie medewerkers van de vragende partij aanwezig zijn.
  • De kennis, ervaring opgebouwd vanuit onze verschillende diensten  kunnen we aan uw dienst/organisatie aanreiken.

Hoeveel kost begeleiding?

GRATIS aanbod

Meer info

Wens je als organisatie kennis te maken met ons outreach aanbod of een traject ter ondersteuning te vragen voor je organisatie ?

1. Contactname

Contacteer ons :

2. Procedure

Wij behartigen alle binnenkomende vragen en zullen jouw organisatie contacteren om de vraag verder te verkennen.  We brengen jou vervolgens in contact met één van onze medewerkers die de outreach sessie zal verzorgen.

3. Privacybeleid

We verwerken je persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van je aanvraag.  Het contactformulier komt terecht bij Kris Billen, coordinator van Outreach Resonans vzw. We gebruiken je gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

4. Aanvraagformulier Outreach

Jouw gegevens

8968