Globale Individuele Ondersteuning – GIO

Globale individuele ondersteuning (GIO)

Ondersteuning van jonge kinderen met een (vermoeden) van ontwikkelingsstoornis in de (naschoolse) kinderopvang of op school.

Vanaf september 2019 bieden wij ondersteuning binnen de inclusieve context van het kind.  Onze GIO-medewerkers komen naar de school, het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang om het inclusief traject dat het kind loopt of gaat opstarten maximale slaagkansen te geven.
Gezien onze lopende samenwerkingen met scholen, kinderdagverblijven,… is deze ondersteuning een mooie aanvulling op onze reeds gekende dienstverlening.

Wat doen we?

We bieden laagdrempelige, soepel inzetbare hulp die in afstemming met de ouders en andere partners vorm krijgt.  We gaan samen op zoek naar wat het kind nodig heeft om mee te draaien in de opvang, de klas of op school.

Deze ondersteuning is een combinatie van praktische hulp en begeleiding.

Wat kan dit bijvoorbeeld zijn :

 • uitdenken van structuur of specifieke aanpassingen,
 • ondersteunen bij daguitstappen,
 • extra paar handen op drukke momenten,
 • mee denken over oplossingen voor knelpunten zoals aandacht,
 • zindelijkheid
 • ondersteunen bij sociale interacties
 • enz

Praktisch

Wij bieden de ondersteuning in de kinderopvang, de school of de buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 0 en 7 jaar (tot en met het eerste leerjaar).

Dit voor kinderen met:

 • een vertraagde ontwikkeling
 • een mentale, motorische of meervoudige beperking
 • moeilijk hanteerbaar gedrag
 • een voedingsprobleem kaderend in een syndroom of ontwikkelingsstoornis

Regio: Vlaams-Brabant en Brussels Gewest

Naast de eventuele thuisbegeleiding kan er maximum 30u globale individuele ondersteuning per kalenderjaar per kind ingezet worden.

Kostprijs

GIO is gratis en kan ingezet worden in blokken van 3 à 4u, of meer flexibel na overleg.

Meer info

02/420 22 44

gio@resonansvzw.be

 Download onze folder  GIO

 

 

2203