Samenwerking

Outreach

Organisaties, scholen en andere hulpverleners kunnen een beroep doen op onze diensten voor advies en handicapspecifieke ondersteuning. Lees meer over Outreach.

 

 

Logo Trustnet

Trustnet

Resonans vzw is lid van het TrustNet. Het TrustNet is een duurzaam samenwerkingsverband tussen organisaties in Vlaanderen. Door middel van een constructieve en respectvolle samenwerking beogen de leden een kwalitatief hoogstaande werking van ieder individueel lid. De samenwerking focust zich vooral op het vlak van management, kwaliteit, reglementering en intervisie. Meer informatie en de link naar alle leden vind je op www.hettrustnet.be

 

logo GIPSOGipso

Gipso ondersteunt (ouder)projecten voor dagbesteding of wonen voor personen met een beperking. Meer informatie vind je op www.gipso.be

 

 vzw Bindkracht

Vzw Bindkracht is gevestigd in Landen en biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Het huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking. Resonans vzw ondersteunt de organisatie o.a. met het opvolgen van de persoonlijke budgetten. Meer informatie vind je op www.vzwbindkracht.be

 

 

HOTSPOT Ondersteuning Handicap Vlaams-Brabant Brussel

De HOTSPOT biedt gratis ondersteuning aan iedereen die vragen heeft omtrent beperkingen: mensen met (vermoeden van) een beperking, hun netwerk, maar ook hulpverleners. De 3 HOTSPOT- locaties bevinden zich in Brussel, Halle en Diest. Meer informatie kan je vinden op onze website: www.hotspot-ondersteuning.be

 

10331