Missie en visie

Resonans vzw biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en hun omgeving. Onze diensten spelen op een laagdrempelige en professionele manier in op individuele zorgvragen. We werken mensgericht en hechten veel belang aan respect, openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, overleg en samenwerking.

Ons doel

 • De cliënt ondersteunen in het leven dat hij zelf wil/kan leiden.
 • De draagkracht van de cliënt en zijn naasten vergroten.
 • De kwaliteit van het leven van de cliënt en de mensen waarmee hij samenleeft bevorderen.

Een mensvisie

 • We geloven in elk individu en in de kracht om de zorg zelf op te nemen.
 • We houden steeds rekening met de draagkracht en draaglast van de persoon met een handicap.
 • We staan achter inclusie en een volwaardig burgerschap.
 • Elke persoon is uniek, met vele mogelijkheden en een authentieke mening.
 • Onze hulpverlening heeft aandacht voor ieder zijn mening en beleving.
 • We maken steeds verbinding met de cliënt, zijn context en de maatschappij.
 • Niemand leeft alleen. Banden zijn belangrijk en maken de mensen tot wie ze zijn op het moment dat we hun leven binnen stappen. Net zoals wij als hulpverleners ook onze eigen historiek, manier van zijn en referentiekader hebben.

Onze sterktes

 • klantgericht: de noden en vragen van de cliënt staan centraal
 • laagdrempelig: iedereen is welkom en wordt door ons geholpen of doorverwezen
 • flexibel: we werken zorgvernieuwend en zijn flexibel in denken en doen
 • deskundig: we bieden de nodige tools en ondersteuning aan onze medewerkers om professionele dienstverlening aan te kunnen bieden

10071