Minderjarigen met gedrags- en emotionele stoornissen

Emotionele en gedragsproblemen

We bieden ondersteuning aan (rand-)normaalbegaafde minderjarige kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en hun ouders, broers en zussen. We werken steeds samen met het hele gezin.

Wat doen we?

  • We bekijken met alle gezinsleden welke moeilijkheden er zijn en hoe die door ieder worden beleefd.
  • We brengen ieders noden, krachten en inzet in kaart
  • We werken oplossings- en systeemgericht. Oplossingsgericht omdat het gezin actief betrokken wordt in het zoeken van en uitproberen van oplossingen die voor hen kunnen werken. Systeemgericht omdat we de relaties en communicatie binnen de familie zien als de belangrijkste hefboom tot verandering.

Praktisch

  • Het eerste kennismakingsbezoek gebeurt bij het gezin thuis. Er wordt geluisterd naar jullie vragen en we bekijken samen op welke manier wij jullie kunnen ondersteunen.

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

De begeleidingen door de verschillende diensten kan gebeuren zonder inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 36 mobiele begeleidingen gebeuren onder rechtstreeks toegankelijke hulpverlening(RTH).

Hoeveel kost begeleiding?

5,23 euro per bezoek

Meer info

 

Download onze folder  BAMBOE

2754