NA(H)BIJ – Niet aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren

Begeleiding voor een jongere of kind met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en de mensen met wie hij samenleeft. Dit letsel kan veroorzaakt zijn door een trauma: cerebro-vasculaire aandoening, infecties, zuurstofgebrek in de hersenen, hersenbloeding, verslaving, diabetes, hersentumor …

Wat doen we?

Inspelend op de vraag begeleiden we de persoon met NAH en zijn naasten:

  • het bespreken van de gevolgen van een hersenletsel
  • de omgang met de persoon met een niet aangeboren hersenletsel
  • de opvoeding
  • het zoeken naar gepaste dagopvang en/of onderwijs, verzorgings- en therapiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
  • de zoektocht naar hulpmiddelen, vergoedingen en voorzieningen
  • het samen zoeken naar een nieuw evenwicht
  • het emotionele verwerkingsproces

Praktisch

  • De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis. Hoe vaak en wanneer we komen spreken we vooraf af. Het team bestaat uit een orthopedagoog, maatschappelijk werker, opvoeder, kinesitherapeut, logopedist of ergotherapeut.
  • Na toestemming van de betrokkene werken wij samen met de therapeuten, de artsen, diensten voor thuiszorg, revalidatiecentra …

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

De begeleidingen door de verschillende diensten kan gebeuren zonder inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 36 mobiele begeleidingen gebeuren onder rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Hoeveel kost begeleiding?

6,27 euro per bezoek

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpverlening (NRTJ)

De begeleidingen  kunnen eveneens gebeuren voor een kind dat ingeschreven is via de Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp, en zo toegang heeft tot Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en Multifunctionele Centra.

Hierbij is er geen beperking van contacten binnen de mobiele begeleiding.

Meer info

 

Download onze folder  NA(H)BIJ

5897

Lees ook