NA(H)BIJ – Niet aangeboren hersenletsel bij volwassenen

 

Begeleiding voor de volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en de mensen met wie hij samenleeft. Het hersenletsel kan veroorzaakt zijn door een trauma: cerebro-vasculaire aandoening, infecties, zuurstofgebrek in de hersenen, hersenbloeding, verslaving, diabetes, hersentumor …

Wat doen we?

Inspelend op de vraag begeleiden we de persoon met een NAH en zijn naasten bij:

  • het emotionele verwerkingsproces
  • het bespreken van de gevolgen van een hersenletsel
  • de omgang met de persoon met een niet aangeboren hersenletsel
  • het zoeken naar gepaste dagopvang en/of onderwijs, verzorgings- en therapiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
  • de zoektocht naar hulpmiddelen, vergoedingen en voorzieningen
  • het samen zoeken naar een nieuw evenwicht

Praktisch

  • De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis. Hoe vaak en wanneer we komen, spreken we op voorhand af. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een orthopedagoog, maatschappelijk werker, opvoeder, kinesitherapeut, logopedist of ergotherapeut.
  • Na toestemming van de betrokkene werken wij samen met de therapeuten, de artsen, diensten voor thuiszorg, revalidatiecentra …

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

De begeleidingen door de verschillende diensten kan gebeuren zonder inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 36 mobiele begeleidingen gebeuren onder rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Er wordt geen bijdrage gevraagd.

 

Persoonsvolgend budget (PVB)

Met het zorgbudget dat je door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is toegewezen, kan je begeleiding bij ons inkopen. Je kan die begeleiding betalen met een voucher of cash.

Voucher: je maakt een overeenkomst met ons waarin duidelijk staat welke ondersteuning je vraagt en hoe vaak.  De betaling wordt geregeld tussen het VAPH en onze dienst.

Cash: je betaalt via factuur de zorg die je krijgt rechtstreeks aan onze dienst en legt verantwoording af over de besteding van je zorgbudget aan het VAPH.

Hoeveel kost begeleiding?

Gratis

Meer info

9371

Lees ook