Vroegbegeleiding

Begeleiding voor gezinnen met een kind met:

 • een vertraagde ontwikkeling
 • risico op het ontwikkelen van een handicap
 • een mentale, motorische of meervoudige beperking
 • bijkomende gedragsstoornissen (autisme, ADHD …)
 • een voedingsprobleem kaderend in een syndroom of ontwikkelingsstoornis

 Wat doen we?

Inspelend op de vraag van het gezin bestaat de begeleiding uit:

 • samen bekijken van de ontwikkeling (motorisch, verstandelijk, communicatie en taal, zelfstandigheid, sociale en emotionele ontwikkeling) en hoe deze te stimuleren
 • begeleiding bij het emotioneel verwerken van de handicap
 • ondersteunen van de opvoeding
 • samenwerken rond het specifieke in de opvoeding door spel en concrete adviezen
 • informatie geven over hulpmiddelen, vergoedingen en voorzieningen
 • organiseren van contact met andere ouders van een kind met een handicap , individueel of in groep
 • samen zoeken naar een gepaste opvang of school
 • aanleren, in groepjes, aan ouder en kind van SMOG
 • Hanen oudercursus
 • gebruik maken van Video Home Training

Praktisch

 • de begeleiding kan gebeuren door een orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, opvoeder, kinesitherapeut, logopedist of ergotherapeut
 • de begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis
 • na toestemming van ouders of betrokkenen werken wij samen met de kribbe, de school, de werkplaats, therapeuten, artsen …
 • we spreken de bezoeken af met de ouders of betrokkenen

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

De begeleidingen door de verschillende diensten kan gebeuren zonder inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 36 mobiele begeleidingen gebeuren onder rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Hoeveel kost begeleiding?

6,27 euro per bezoek

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpverlening (NRTJ)

De begeleidingen  kunnen eveneens gebeuren voor een kind dat ingeschreven is via de Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp, en zo toegang heeft tot Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en Multifunctionele Centra.

Hierbij is er geen beperking van contacten binnen de mobiele begeleiding.

 

Meer info

 

Download onze folder VROEG

Download onze folder VROEM

 

 

16951

Lees ook