tweeling

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Voor Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH) kan je terecht bij een Multifunctioneel Centrum (MFC)

Een MFC biedt handicapspecifieke ondersteuning voor minderjarigen die intensieve hulp nodig hebben.

Je moet hiervoor een aanvraag doen bij de intersectorale toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn.

 

Voor wie is nRTH?

Niet Rechtstreeks Toegankelijk Hulp is er voor minderjarigen die nood hebben aan intensieve handicapspecifieke ondersteuning. Het RTH aanbod is onvoldoende omdat je meer hulp nodig hebt van één organisatie of omdat je gebruik maakt van het aanbod van meerdere organisaties.

 

Hoe vraag je dit aan? 

 

STAP 1: Aanvraag indienen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Deze aanvraag kan je niet zelf doen. Je moet hiervoor de hulp inschakelen van een multidisciplinair team (COS, CLB, mutualiteit…)

 

STAP 2: De Intersectorale Toegangspoort van het Agentschap Jongerenwelzijn beoordeelt je vraag

De aanvraag loopt via 2 aparte teams met elk hun opdracht:

 • Team indicatiestelling:
  • gaat na of de minderjarige kan erkend worden als een persoon met een handicap
  • zoekt mee welke begeleiding de minderjarige nodig heeft
 • Team jeugdhulpregie:
  • zoekt mee naar welke organisatie de begeleiding kan bieden

 

De ondersteuning waarvan je gebruik kan maken, drukt men uit in ‘modules’.  Bv module mobiele begeleiding, module verblijf,…

De persoon die jouw dossier bij de Intersectorale Toegangspoort verder opvolgt, noemen ze jouw contactpersoon/aanmelder (CP/A). Dit kan iemand zijn van het multidisciplinair team of iemand van de organisatie die hulp biedt aan de minderjarige.

 

STAP 3: De Intersectorale Toegangspoort maakt een Jeugdhulpverleningsbeslissing op
Van zodra de hulpverlening werd opgestart, wordt er een jeugdhulpverleningsbeslissing opgemaakt. Hierop staat steeds een einddatum.

 

Wat doen wij?

Resonans is erkend als multifunctioneel centrum (MFC).  Indien de begeleiding onder RTH niet voldoende is, kunnen we onze begeleiding opstarten onder nRTH of MFC.  Zo kan je intensievere ondersteuning krijgen.

Onze trajectconsulenten kunnen samen met jullie aanvraagprocedure doorlopen en de juiste diensten hiervoor contacteren.

Wij bieden volgende module aan :

Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met handicap

 

Intersectorale toegangspoort (ITP)

Vanaf 1 maart 2014 verlopen alle aanvragen voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) via ITP.  Deze aanvraag loopt via 2 aparte teams met elk hun opdracht:

 • Team indicatiestelling:
  • gaat na of de minderjarige kan erkend worden als een persoon met een handicap
  • zoekt mee welke begeleiding de minderjarige nodig heeft
 • Team jeugdhulpregie:
  • zoekt mee naar welke organisatie de begeleiding kan bieden

 

Tijdens het kennismakingsbezoek zal de trajectconsulent jou hierover verder informeren.

Meer info kan je steeds terugvinden op de volgende website: https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/intersectorale-toegangspoort/

Folder “Jij en de intersectorale toegangspoort”: https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij_en_itp_nl.pdf

 

4445