Hanen cursus 2023 – 2024

Praten of ruimer nog communiceren, doe je met z’n tweeën!

Tijdens de Hanenoudercursus krijg je als ouder strategieën aangereikt om de
interactie, communicatie en taal van je kind te stimuleren.

De Hanenoudercursus richt zich tot ouders van jonge kinderen tussen de 18
maanden en ongeveer 6 jaar waarbij de taal en communicatie trager
verloopt. Bij deze kinderen is er geen minimum van taal of communicatie
vereist en kan het algemeen ontwikkelingsniveau variëren. (Voor ouders van
jonge kinderen met autisme zal er in de toekomst een aangepaste cursus
georganiseerd worden. Er wordt wel een individuele traject aangeboden.)

Groepssessies worden afgewisseld met huisbezoeken. Door het groepsproces ervaar je steun van
elkaar en wordt je als ouder gestimuleerd en gemotiveerd. Video-opnames van de interactie tussen jou
en je kind staan zowel in de groepssessies als tijdens de huisbezoeken centraal. Tijdens deze opnames
krijg je feedback en op die manier meer inzicht in de interactie en communicatie van je kind.

De kracht van de Hanenmethode is dat het je niet alleen inzicht geeft in je eigen manier van reageren,
maar je ook de gelegenheid biedt de adviezen in de praktijk toe te passen.

Je leert inzicht krijgen in de belevingswereld van je kind en je leert je houding aanpassen zodat er voor
je kind ruimte ontstaat om te reageren. Hierdoor zien we een positieve invloed op de interactie en
communicatie waardoor je ook de taalontwikkeling stimuleert. Dit alles draagt bij tot meer
welbevinden van zowel ouders als kinderen.

Planning van de Hanenoudercursus 2023:
· Kennismakingsbezoek: oktober/november ’23
· Ouderbijeenkomst 1 : maandag 04/12/’23
· Ouderbijeenkomst 2 : maandag 18/12/’23
· Huisbezoek 1
· Ouderbijeenkomst 3 : maandag 15/01/’24
· Ouderbijeenkomst 4 : maandag 29/01/’24
· Huisbezoek 2
· Ouderbijeenkomst 5 : maandag 19/02/’24
· Ouderbijeenkomst 6 : maandag 0/03/’24
· Huisbezoek 3
· Ouderbijeenkomst 7 : maandag 25/03/’24

De cursus gaat door op onze dienst, Leuvensesteenweg 510, blok 6 te 1970 Zaventem en de
deelnameprijs komt overeen met 2 contacten per cursusmoment (11,28 euro/0.242 punten).

Inschrijven voor de volledige cursus kan tot 30 september 2023 door een mailtje te sturen naar
katleen.hessels@resonansvzw.be met vermelding van naam en geboortedatum van je kind, de
woonplaats en een korte omschrijving van het ontwikkelingsprobleem.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten,
Tot dan!
Anouk, Katleen, Manon en Vera

1410