Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding bestaat 30 jaar

Dit jaar bestaan we 30 jaar. Tijd om even terug te blikken op de voorgaande jaren.

In het begin

In 1982 startte een begeleidingsdienst (Sociaal Pedagogische Dienst) voor personen met een beperking in het arrondissement Leuven onder impuls van de stichting Lauwyck.

In 1983 werd een gelijkaardige dienst voor minderjarigen opgericht voor het arrondissement Halle-Vilvoorde en het Brussels Gewest, vanuit het MPI St. Franciscus en de oudervereniging, nu Inclusie Vlaanderen genoemd. Tegelijkertijd startte een Sociaal Pedagogische Dienst voor volwassenen vanuit De Valier. In 1985 fusioneerden beide diensten.

Eind 1987 werden beide diensten verenigd tot de vzw Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding, omwille van de regelgeving: één dienst thuisbegeleiding per provincie voor personen met een verstandelijke beperking, een dienst voor personen met een motorische beperking.

Principes blijven gelden

De principes die werden gehanteerd (bron: jubileumuitgave 10-jarig bestaan):

  • Onafhankelijkheid: een van de belangrijkste taken van de dienst was ouders of de persoon met een beperking zelf, helpen bij het kiezen van de meest aangewezen hulpverleningsvorm.
  • Begeleiding in alle levensfasen: een gezin waar een kind of jongere woont met een beperking, bevindt zich in een bijzondere opvoedings- of begeleidingssituatie. In elke levensfase van de betrokken persoon met een beperking wordt het gezin opnieuw geconfronteerd met vragen over opvoeding, opvang, begeleiding … De thuisbegeleiding wil voorkomen dat deze personen en hun gezinnen zonder begeleiding blijven.
  • Deskundigheid en specialisatie: van begeleidsters die aan huis komen kan terecht deskundigheid verwacht worden. Het zich permanent bekwamen en specialiseren is dan ook een vereiste.
  • Ouders als deskundigen: een van de meest wezenlijke principes van de dienst is dat de ouders de eerste deskundigen zijn wanneer het over hun kind gaat.
  • Lage drempel: een vlotte bereikbaarheid werd gerealiseerd door het aan huis gaan. Het niet verbonden zijn aan een bepaalde hulpverleningsvorm die gekend is in functie van een handicap werkt eveneens drempelverlagend.

Deze principes blijken nu nog steeds te gelden. Ondertussen zijn er bijna 100 medewerkers werkzaam en is onze dienstverlening nog verruimd met een begeleidingsdienst voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel, een dienst Begeleid Wonen Zennestreek, een telefonische informatiedienst Puzzel, zorgconsulentschap en een thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Bamboe).

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande principes van toepassing blijven de volgende jaren, ook met de evolutie naar de Persoonsvolgende Financiering.

Yves Schorpion

4641