Persoonsvolgende financiering (PVF) treedt in werking

Vanaf 2017 treedt de persoonsvolgende financiering (PVF) in werking. Dit betekent dat je als persoon met een beperking een budget op maat krijgt waarmee je jouw ondersteuning kan organiseren.

Tweeledig

Het systeem van persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen:

  1. het basisondersteuningsbudget (BOB)
  2. het persoonsvolgend budget (PVB)

Basisondersteuningsbudget (BOB)

Dit budget is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het is een maandelijks bedrag van 300 euro dat door de ziekenfondsen wordt uitbetaald. Dit bedrag is vrij besteedbaar. Er moeten dus geen bewijzen of bonnetjes ingediend worden. Wie er recht op heeft wordt hierover gecontacteerd door zijn ziekenfonds.

Persoonsvolgend budget (PVB)

Het PVB is gericht naar elke persoon met een erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De nood aan intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning moet door het VAPH vastgesteld worden.

Lees meer over persoonsvolgende financiering (PVF)

 

 

 

1991