Efficiëntere controle van parkeerkaarten

Vanaf 1 januari 2017 zal de politie strenger controleren op het gebruik van vervallen parkeerkaarten voor personen met een beperking.

QR-code op parkeerkaart

Nieuwe parkeerkaarten voor personen met een beperking krijgen een QR-code. Deze ‘code’ kan gescand worden met een smartphone. Zo kunnen parkeerwachters en politieagenten op een eenvoudigere manier vervallen kaarten detecteren.

Via een app kunnen de politieagenten ook een databank raadplegen met de namen van overleden personen waarvan de parkeerkaart niet werd ingediend. De kaart wordt immers regelmatig verder gebruikt door familieleden zonder beperking.

Boetes

Wie betrapt wordt met een valse kaart, krijgt een boete van 110 euro.

884