Sinds de thuisbegeleiding ingeschakeld is …

Getuigenis van gezin – Vroegbegeleiding (5/3/2018)

Voor ons gezin en onze zoon Isaac is er veel veranderd sinds de aanwezigheid van thuisbegeleiding …

Sinds de thuisbegeleiding ingeschakeld is, ervaar ik beter overleg met mijn gezinsleden en alle ondersteunende diensten, waaronder orthopedagogen, opvoeders, sociaal assistenten, die ons omringen.
Sinds thuisbegeleiding zich inzette voor het helpen bij het organiseren van zorgoverleg voor mijn zoon is er beter overleg tot stand gekomen met de vader van Isaac en de voorzieningen waar Isaac logeert, MFC Stichting Delacroix en Attraktief.
Onze gezinsbegeleidster speelt ook een belangrijke rol in het opvolgen van het VAPH dossier voor de aanvraag van verblijf in MFC Stichting Delacroix.
Thuis is de ondersteuning ook zeer belangrijk voor de pedagogische aanpak. Hij is nu 13 geworden en heeft vooral ‘s morgens geregeld weerbarstig gedrag.  Mijn gezinsbegeleidster geeft me raad om met regelmaat en orde , met behulp van een timer, verder te werken aan conditionering.  Daarnaast kijken we nog andere mogelijkheden die de moeilijk lopende ochtenden kunnen verbeteren.
Er is ook een positieve verandering in de samenwerking tussen mijn partner en mezelf wat betreft de aanpak van Isaac thuis.  We kunnen onze verhalen vertellen aan thuisbegeleiding en krijgen daarin coaching.
Ik ben ook zeer tevreden over de vakantieopvang die de gezinsbegeleidster regelde wanneer Isaac tijdens het grote verlof bij zijn vader was.  Zij heeft deze opvang en het nodige vervoer hiervoor geregeld (via mutualiteit).

Fragment uit het evaluatiegesprek met het gezin ….

Dank voor jullie mooie getuigenis !

3587