Tips voor kinderen met autisme in schoolverband

Moeder schrijft bijzonder concrete en bruikbare tool voor school waar haar dochter met ASS in het gewone onderwijs start.

 

Naast de zovele boeken, onderzoeken en materiaal rond autisme & het autismestoornisspectrum, mag Resonans deze bijzonder bruikbare tool  “Tips voor kinderen met autisme in schoolverband” delen.  Bijzonder omdat de tool zeer recent opgesteld werd door een ouder van een meisje met ASS dat inclusief onderwijs volgt.  Concreet en bruikbaar omdat thema’s worden overlopen uit het dagdagelijks schoolleven.  Per thema is nagedacht over drempels die je tegenkomt, vertaald in tips.  Bondig en gestructureerd, in herkenbare en toegankelijke taal, zal het tegemoet komen aan leerkrachten, begeleiders en ouders, op zoek naar ondersteuning van de leerling met ASS in het schoolleven van elke dag.

 

Deze thema’s vind je er terug:

  • Sociale activiteiten
  • Organisatie van klasactiviteiten en taken
  • Maaltijden op school
  • Spreekbeurten en boekbesprekingen
  • Probleemgedrag
  • Uitstappen en schoolreizen
  • toetsen en proefwerken

 

Bij ieder thema vind je:

Aan te raden

Te mijden

 

Vaak voorkomende problemen

Wat is hierbij moeilijk voor een leerling met autisme ?

Hoe kun je hierbij helpen ?

 

Tenslotte:

Aangepast leermateriaal + Andere organisatorische hulpmiddelen

Boeken – websites

Bronvermelding

 

Interesse ?

De bundel met tips is gratis digitaal te verkrijgen, met bijzondere dank aan deze moeder !

Vraag het aan via : info@resonansvzw.be

Graag vermelding : Tips voor kinderen met autisme in schoolverband

 

 

1617