Een mobiliteitshulpmiddel wordt voortaan aangevraagd via je zorgkas

Vanaf 1 januari 2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse  sociale bescherming. Daarvoor waren de tussenkomsten in de eerste  plaats een bevoegdheid van het RIZIV en was het VAPH bevoegd voor een aantal aanvullende tegemoetkomingen.

(Enkel een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand, vergelijkbaar met fietsen, kunnen vanaf 1/1/2019 nog aangevraagd worden via het VAPH)

 

Een mobiliteitshulpmiddel wordt voortaan aangevraagd  via je zorgkas

Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar is verplicht aangesloten bij een zorgkas en betaalt hiervoor een zorgpremie van 52 euro of 26 euro als je maar over  een laag inkomen beschikt.

De nieuwe regelgeving rond mobiliteitshulpmiddelen biedt tal van voordelen:

 • Er is nog slechts één aanvraag en één dossier voor rolstoelen
 • De leeftijdsgrens van 65 jaar bij het toekennen van mobiliteitshulpmiddelen is weggewerkt
 • Hergebruik van bruikbare mobiliteitshulpmiddelen wordt gestimuleerd, via een huursysteem
 • Personen met een snel degeneratieve aandoening zullen snel een rolstoel kunnen huren (en er geen moeten kopen).  Zo kan er zeer flexibel tegemoetgekomen worden aan hun snel evoluerende noden.

 

Via de website van de Vlaamse sociale bescherming vind je meer info over:

 • welke mobiliteitshulpmiddelen je kan krijgen
 • de voorwaarden
 • de aanvraagprocedure
 • Hoeveel je moet betalen voor een mobiliteitshulpmiddel
 • Huren i.p.v. kopen
 • Onderhoud en herstellingen
 • Vervangen, veranderen (hernieuwen) van een mobiliteitshulpmiddel
 • Bij wie je terecht kan voor je mobiliteitshulpmiddel

 

Al deze info vind je op http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

 

Inwoners  van Brussel kiezen zelf of ze al dan niet aansluiten bij een zorgkas.

Zij vinden meer info over de tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen op

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen-in-brussel

 

 

902