Resonans GDPR proof ?

Sinds kort kan je op onze website een privacyverklaring vinden.

In deze verklaring beschrijven we hoe we binnen Resonans omgaan met het verkrijgen, verwerken en opslaan van je persoonsgegevens en je rechten als gebruiker.

We hechten als organisatie zeer veel belang aan het respecteren van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met je gegevens.

 

Hieronder een aantal veranderingen op een rijtje:

  • Je kan ons dataregister inkijken. Het dataregister inventariseert alle gegevens die van je worden bijgehouden.
  • Je toestemming zal steeds schriftelijk worden gevraagd wanneer gegevens van jou worden opgevraagd of doorgegeven
  • Jouw rechten zijn duidelijker beschreven in de collectieve rechten en plichten.
  • Jouw dossier wordt tot 30 jaar na het einde van de begeleiding door ons bewaard. Je hebt het recht jouw gegevens in te kijken, te laten verbeteren en te laten verwijderen, alsook te laten overdragen naar een andere voorziening.

 

Jouw begeleider kan je verder helpen als je hierover vragen hebt.

Wens je te reageren en gebruik te maken van je collectieve inspraak dan kan dit via de suggestieknop op onze website.

3170