Voor wie is RTH?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor iedereen die nood heeft aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning. Je moet voldoen aan deze vijf voorwaarden:

  1. Je hebt (een vermoeden van) een handicap.
  2. Je bent jonger dan 65 jaar. Ben je al erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dan speelt je leeftijd geen rol.
  3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  4. Je hebt als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of je krijgt nog geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum.
  5. Je hebt als meerderjarige nog geen persoonsvolgend budget (PVB).

Lees meer over Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

2478