SMOG cursus 2023-2024

Beste ouders,

Reeds heel wat jaren heeft onze thuisbegeleidingsdienst ervaring opgebouwd in het
gebruik van SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren).

Wij gebruiken SMOG voor kinderen met een communicatieve hindernis. Met deze
gebaren kunnen zij hun noden duidelijk maken aan hun familie, leerkrachten en
vriendjes. Het kind kan hierdoor, in afwachting dat de gesproken taal zich ontwikkelt,
zichzelf uitdrukken.

We willen ouders samenbrengen om SMOG-gebaren aan te leren.

Op maandag 9 oktober van 20u tot 22u leren we jullie een basis woordenschat
waarmee je al kan starten. We gaan op deze avond actief te werk en zullen jullie zo’n
60 gebaren aanleren. Zo kan je thuis aan de slag om je kind een verstaanbare ‘stem’ te
geven.
Op maandag 22 april plannen we een vervolg met een uitbreiding van de
woordenschat.

De cursus gaat door op onze dienst, Leuvensesteenweg 510, blok 6 te 1970 Zaventem.

De deelnameprijs komt overeen met 2 groepscontacten per cursusmoment (11,28
euro/0.174 punten), ongeacht het aantal personen. Maximum 6 deelnemers per kind in
begeleiding.

Om alvast in te schrijven voor de eerste avond (9 oktober) stuur je voor 29 september
een mailtje naar katleen.hessels@resonansvzw.be met naam en geboortedatum van
je kind en met hoeveel personen je komt.

Hopelijk tot dan!
Anouk, Katleen, Manon en Vera.

1836