SMOG cursus 2022-2023

Beste ouders,

Reeds heel wat jaren heeft onze thuisbegeleidingsdienst ervaring opgebouwd in het gebruik van SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren).

We gebruiken SMOG bij jonge kinderen waarbij de gesproken taalontwikkeling om de één of andere reden niet of moeilijk op gang komt. Deze gebaren geven kinderen de mogelijkheid om – in afwachting van de gesproken taal – ook te communiceren met hun omgeving.

We willen ouders samenbrengen om SMOG gebaartjes aan te leren.

Op maandag 23 januari leren we jullie een basis woordenschat waarmee je al kan starten. En op maandag 24 april plannen we een vervolg met een uitbreiding van de woordenschat. We gaan op deze avonden actief te werk en zullen jullie zo’n 120 gebaartjes goed leren uitvoeren. Zo kan je thuis aan de slag om je kind een verstaanbare ‘stem’ te geven.

De cursus gaat door op onze dienst, Leuvensesteenweg 510, blok 6 te 1970 Zaventem, telkens van 20u tot 22u.

De deelnameprijs komt overeen met 2 groepscontacten per cursusmoment, ongeacht het aantal personen. Maximum 6 deelnemers per kind in begeleiding.

Om alvast in te schrijven voor de eerste avond (23 januari) stuur je voor 13 januari een mailtje naar vera.rock@resonansvzw.be met naam en geboortedatum van je kind en met hoeveel personen je komt.

Hopelijk tot dan!

Werkgroep SMOG

420