Wijziging in ons Individuele Dienstverleningsovereenkomst PVF

Via dit kanaal leggen we jullie onze wijzingen aan de Individuele Dienstovereenkomst PVF voor.

Bij Resonans kan je met het budget dat het VAPH jou ter beschikking stelt, ondersteuning betalen.  Dit kan :

  • via een voucher (subsidies worden geregeld tussen het VAPH en Resonans)
  • of via maandelijkse facturatie (jij betaalt met je PVB de factuur aan Resonans).

Bij de invoering van de persoonsvolgende financiering begin 2017 kozen we ervoor de kost voor vervoerstijd aan te rekenen op basis van de afstand tussen jouw woonplaats en het dichtstbijzijnde secretariaat, met een maximum van 0.067 zorgpunten of €54,78 per verplaatsing.

We verlaten deze werkwijze en gaan over naar een solidaire prijs voor het berekenen van de kost voor de vervoerstijd.  Vanaf nu hanteren we voor nieuwe cliënten volgende prijzen :

Forfait van 0.035 zorgpunten of €30 per verplaatsing.

 

Betaal je je ondersteuning cash dan ben je via brief op de hoogte gebracht van deze wijziging.

Koop je je ondersteuning in via voucher dan zal je in de loop van de zomermaanden 2020 een brief ontvangen met daarbij een nieuwe overeenkomst en een verduidelijking van wat deze wijziging voor jou concreet betekent.  Je kan de IDO ondertekend terug meegeven met je begeleider of een afspraak maken met je trajectconsulent.  De gegevens vind je in de brief die je zal ontvangen.

Wil je gebruik maken van je collectieve inspraakmogelijkheid, dan kan je met je vragen en opmerkingen terecht op onze website www.resonansvzw.be.  Bovenaan rechts vind je onder de “contact”-knop de optie “suggesties”.
Je kan ook bellen naar 02/420 22 44 en vragen naar An Dejagere.

Wij danken je hartelijk voor het vertrouwen!

2185