GIO – Een warme getuigenis van De Wigwam…

 

Wigwam is een sociale organisatie uit Kessel-Lo die inclusieve kinderopvang biedt aan kinderen uit (vooral) kwetsbare gezinnen, met daarnaast een aanbod ontmoeting en brede gezinsondersteuning van gezinnen. Wigwam vangt tevens kinderen met een specifieke zorgbehoefte op zoals kinderen met een fysieke of mentale beperking, kinderen met een ontwikkelingsstoornis of -vertraging of een medische problematiek.

 

“ De vrees voor beperkte groeimogelijkheid in ontwikkeling bij Rachid bleek ongegrond ”

 

In september 2019 wordt Rachid (*) aangemeld in Wigwam door het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), via een regioverpleegkundige van Kind en Gezin. Normaal zou Rachid vanaf september naar school gaan maar aangezien hij steeds thuis geweest is bij mama willen de ouders graag eerst dat hij nog enkele maanden naar de kinderopvang gaat voor hij de stap naar school zet. We leren hem kennen als een vrolijk en motorisch actief kind van 2,5 jaar, met anderzijds heel wat extra zorgnoden. Rachid spreekt nog niet, hij maakt enkel klanken. Het COS-verslag wees op duidelijke cognitieve achterstand. Rachid lijkt wat in z’n eigen wereldje te vertoeven: het is heel moeilijk een wederkerig contact te maken met hem, oogcontact lukt niet. Ook op het vlak van voeding zijn er zorgen: hij weigert quasi alle vaste voeding en drinkt vloeibare voeding uit een fles. Stukjes eten is al helemaal een verre droom. In de leefgroep merken we dat hij weinig leeftijdsadequaat gedrag stelt: hij loopt doelloos rond en kan niet rustig zitten op een stoel, verdraagt geen kinderen in zijn buurt en exploreert speelgoed en ander materiaal vooral op een orale manier.

Omdat we binnen onze werking niet voor ieder ontwikkelingsvraagstuk expertise en hulpmiddelen voorhanden hebben, hebben we samen met de ouders een aanvraag gedaan bij vzw Resonans voor GIO-ondersteuning. In aanloop naar de start in de kleuterschool, geloofden we sterk in het idee van individuele ondersteuning in de leefgroep. Rachid zou op zijn tempo kennismaken met een groepsgebeuren, hij zou positieve ervaringen opdoen vanuit eigen mogelijkheden en interesses. Na ieder bezoek van de GIO-begeleidster in de leefgroep krijgen we een uitgebreid verslag met observaties en tips. De begeleidster komt wekelijks langs in de leefgroep en bekijkt samen met de begeleiders en pedagogisch medewerkers praktische zaken. Zij geeft handvatten voor communicatie, spelaanbod, het eetgebeuren, verluiermomenten, …. maar ook rond inrichting van of structuur in de leefgroep.

 

 

“ De kleine stappen die gemaakt werden, voelden voor zowel ouders als het Wigwamteam als wonderlijke sprongen.”

 

Na verloop van weken merken we zichtbare veranderingen bij Rachid: hij zit op zijn eigen stoel tijdens zang- en eetmomenten, probeert op z’n eigen manier contact te maken met andere kinderen of begeleiders, kijkt samen mee in boekjes met de kindbegeleiders, toont zijn interesse voor zingen en muziek door enthousiast mee te dansen tijdens het kringmoment. De vrees voor beperkte groeimogelijkheid in ontwikkeling bij Rachid bleek ongegrond. De kleine stappen die gemaakt werden, voelden voor zowel ouders als het Wigwamteam als wonderlijke sprongen. Samen met het COS, de GIO-begeleidster en ouders werd er bekeken welke school het meest optimaal zou kunnen inspelen op de noden van Rachid,  aangezien hij zijn ganse verdere weg extra ondersteuning nodig zal hebben.

Om dit lange verhaal kort te maken: dankzij de extra kadering en (praktische) handvatten die vanuit GIO geboden werden door vzw Resonans, hopen we vanuit Wigwam mee een goede overgang naar de kleuterschool gemaakt te hebben voor Rachid.

 

 

(*) Rachid is een fictieve naam.

3336