Voorbereidend onderzoek voor Persoonsvolgende Financiering Minderjarigen

Voorbereidingen Persoonsvolgende Financiering Minderjarigen zijn volop bezig:

VAPH doet OPROEP tot deelname aan ONDERZOEK.

  • Wat? testversie van de methodiek voor het bepalen van de zorgzwaarte uittesten in de praktijk
  • Doelgroep?  Kinderen en jongeren met een beperking tussen de 6 en 18 jaar oud
  • Wanneer?  testinschalingen gaan door in de periode maart tot en met juni 2020
  • Hoe?  in een gesprek worden de vragen uit de testversie van de methodiek gesteld aan 2 personen die het kind/jongere goed kennen (ca.3u)
  • Vergoeding?  cadeaubon
  • Waarom doe ik mee?  Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een inschalingsinstrument die erg belangrijk zal worden in de zorg voor minderjarige personen met een beperking.
  • Waarom vindt Resonans deze oproep belangrijk?   Ook binnen onze mobiele werking krijgen kinderen en jongeren met een grote zorgnood ondersteuning.  Wij willen dat deze doelgroep met de inschalingsmethodiek ook goed in beeld wordt gebracht.
Meer info en deelnemen?vraag om medewerking onderzoek ouders plus 12 jaar vraag om medewerking ouders min 12 jaar
2956